www.homemeble.pl
prowadzonego przez AMG MEBLE Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowie Przygodzkim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-08-24 do dnia 2019-08-23
AMG MEBLE Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.homemeble.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl