www.lapinscywyrobymiesne.pl
prowadzonego przez "ŁAPIŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poświętnem
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2023-08-01 do dnia 2024-07-31
"ŁAPIŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach sklepu internetowego www.lapinscywyrobymiesne.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl