www.kwiatyportal.pl
prowadzonego przez MERITUM ANETA SZAJKOWSKA z siedzibą w Szczecinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-09-05 do dnia 2020-09-03
MERITUM ANETA SZAJKOWSKA w ramach sklepu internetowego www.kwiatyportal.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl