www.slodkiesny.pl
prowadzonego przez IWONA MUCHA E-TEKSTYLIA z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-02-16 do dnia 2023-02-15
IWONA MUCHA E-TEKSTYLIA w ramach sklepu internetowego www.slodkiesny.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl