www.cdprint.pl
prowadzonego przez Wydawnictwo EKB Kazimierz Belka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-09-14 do dnia 2019-09-13
Wydawnictwo EKB Kazimierz Belka w ramach sklepu internetowego www.cdprint.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl