www.robican.pl
prowadzonego przez ROBICAN S.C. R. Jastrzębski i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-05-25 do dnia 2018-05-24
ROBICAN S.C. R. Jastrzębski i Wspólnicy w ramach sklepu internetowego www.robican.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl