www.e-rower.pl
prowadzonego przez e-rower.pl Bartłomiej Buchta z siedzibą w Bielsku-Białej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-08-21 do dnia 2023-08-21
e-rower.pl Bartłomiej Buchta w ramach sklepu internetowego www.e-rower.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl