www.truck-man.pl
prowadzonego przez Marcin Sendorek Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna TRUCK-MAN z siedzibą w Niepołomicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-11-13 do dnia 2019-11-12
Marcin Sendorek Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna TRUCK-MAN w ramach sklepu internetowego www.truck-man.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl