www.ateliersmaku.pl/sklep
prowadzonego przez S&T Mirosław Trymbulak z siedzibą w Gdyni
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-04-22 do dnia 2022-05-04
S&T Mirosław Trymbulak w ramach sklepu internetowego www.ateliersmaku.pl/sklep jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl