www.drukarnia-projekt.pl
prowadzonego przez DRUKARNIA PROJEKT S.C. - TOMASZ PAWLAK, ARTUR PAWLAK z siedzibą w Jarocinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-08-28 do dnia 2020-08-27
DRUKARNIA PROJEKT S.C. - TOMASZ PAWLAK, ARTUR PAWLAK w ramach sklepu internetowego www.drukarnia-projekt.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl