www.cosmopolitanevents.pl/sklep-online/
prowadzonego przez Cosmopolitan Events&Catering R.Barański, B.Ryszt spółka cywilna z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-09-08 do dnia 2022-09-07
Cosmopolitan Events&Catering R.Barański, B.Ryszt spółka cywilna w ramach sklepu internetowego www.cosmopolitanevents.pl/sklep-online/ jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl