www.tonerpartner.pl
prowadzonego przez LEDUM KAMARA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-05-09 do dnia 2025-05-07
LEDUM KAMARA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach sklepu internetowego www.tonerpartner.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl